Alközpontvezető Beszámolója

Dunakanyar SE alközpont

az OTP Bank Bozsik – programban

2013 őszén elvégzett tevékenységéről


Alközpontvezető neve: Batári Csaba
Alközpontvezető azonosító kódja: 171181
Alközpontvezető legmagasabb edzői UEFA – rendszerű végzettsége: UEFA A licenc

Intézményi program:
Az alközpontunkban dolgozó intézményi körzetvezetők (Szentendre körzet: Egervári Zsolt, Dunakanyar körzet: Szijj László) összesen 47 sportcsoportot vontak be az intézményi programba, ami az előző időszakhoz képest (43 sportcsoport) növekedést jelent. Ez megmutatkozik a programba regisztrált gyerekek létszámában is, hiszen a tavalyi 511 gyerekkel szemben idén 526-an vesznek részt a tornákon. A Dunakanyar SE alközpontvezető egyesületként mindvégig tevékenyen támogatta a Bozsik intézményi programot, hiszen az egyesület székhelyén tartottuk a sportcsoportvezetői egyeztetésünket a program indulásakor, továbbá az egyesület sporttelepén rendeztük az első Grassroots fesztivált, melyen közel 100 gyermek vett részt. Ezen kívül jelentős részben az egyesület kapcsolatrendszere által sikerül megrendezni a téli teremtornákat (tornatermek bérlésének lehetősége). Az alközpontvezető egyesületben dolgozó edzők mindvégig tevékenyen részt vettek a programban: a Grassroots fesztiválon és egyéb módon is segítettek (pl.: szervezés, szállítás), hogy az intézményi programban minél több gyermek részt vehessen, és az ügyesebbek továbblépjenek az egyesületi keretek közé.

U7-es körzeti fesztiválok:
A Telkiben rendezett tanévindító fesztiválon aktívan részt vettem, majd az itt szerzett tapasztalatokat az alközpontomban az arra érdeklődőkkel megosztottam. Az aktuális tornák előtt 2 nappal a felkészítő edzőkkel egyeztettük a fesztiválok várható létszámát, fesztiválok gyakorlati anyagát, megbeszéltük a szervezési teendőket, kijelöltük az edzőket. A programot az U9 korosztállyal Leányfalun és Szentendrén egy időben kezdtük. Visegrádon a feltételek, körülmények miatt az U11 is egy időben kezdődhetett. A visegrádi tornán a nagy csapatlétszám miatt néha lelassult a rendezés, ezért a jövőben ezt át kell gondolnunk! A pomázi körzeti tornán Németh Antal is jelen volt. Az U7 lebonyolítását itt kis szervezetlenség jellemezte az elején, ezért személyesen beszálltunk a gyakorlatok levezetésébe, így áthidaltuk a kezdeti nehézségeket. A 2013 őszi tornák során sikerült elérnünk, hogy a sportorvosik időben elkészültek, a szülők beszivárgását gyorsan és időben tudtuk kezelni. 
Az U7-es korosztálynál a Grassroots fesztivál jellegű lebonyolítás bevált, úgy gondoljuk, hogy kitűnően szolgálja a változatos, élvezetes játékot a gyerekek számára, és egyértelműen a játékosságot helyezi előtérbe az eredménycentrikussággal szemben. Az alközpontunkban az U7-es korosztályban jelenleg 79 regisztrált gyermek vesz részt a programban, ami az összes pest megyei alközpontot tekintve a legmagasabb létszám!

U9-11-es körzeti tornák:
A felkészítő edzőkkel személyes egyeztetés alkalmával átismételtük a szervezési és lebonyolítási teendőket. Meghatároztuk a rendező egyesületeket és hozzárendeltük a kezdési időpontokat. A lebonyolításoknál figyelembe vettük a rendező egyesület lehetőségeit. Előnybe részesítjük a pénteki lebonyolítási időpontokat, így elkerüljük a bajnoki mérkőzésekkel az ütközéseket. A pénteki rendezésekkor figyelembe vesszük a napnyugta idejét, ezért a korai napnyugta miatt az őszi utolsó tornát a Dunakanyar Se tudja csak megrendezni. A tornákon figyelemmel követjük a tehetséges játékosok fejlődését.
Az U9 és U11-es alközponti tornák kiválóan sikerültek. Minden edzőkolléga törekedett arra, hogy a résztvevő gyerekek a kellő játékidőt pályán tölthessenek, mindenki játszhasson. A speciális kapusszabály megnehezítette a labdakihozatalt, és többször arra bíztattuk a csapatokat, hogy húzódjanak egy kicsit vissza, hogy a játék elindulhasson. Összességében az a véleményünk, hogy a szabály kitűnően szolgálja a játék felépítésére való késztetést, de a gyengébb csapatokat segíteni kell azzal, hogy az ellenfél visszahúzódik a saját térfele felé. A Dunakanyar SE a megyében egyedülálló módon mindhárom korosztályban 4-4 csapatot nevezett annak érdekében, hogy minden gyereknek játéklehetőséget biztosítsunk.

U13-as alközponti tornák:
Mielőtt elindult ez az új koncepció, fölmértük a várható nevezők létszámát az alközpontban. A kialakult alközponti csapataink fölkészítő edzőivel és a pomázi körzetvezetővel megbeszéltük a szervezési, rendezési és lebonyolítási teendőket. A tornák idején felügyeltem a szabályok betartását, a pontos kezdést, a megnyitást és a torna zárását. Külön figyelemmel kísértem a legügyesebb játékosok teljesítményét, így kialakítottam az alközponti válogatott keretet. Igyekeztem más településeknek is lehetőséget adni a rendezésre (Pomáz 2 torna, Visegrád 1 torna). Az őszi tornákról a Szigetgyöngye Se csapata konkrétan a 2. tornán nem vett részt (a torna napján az induláskor több játékosuk nem jelent meg). Különös gondot fordítottunk az étkeztetésre és az ital pótlására (a pomázi 1. tornán pizzát kaptak a játékosok, amit óriási ovációval fogadtak).

U13-as kiemelt tehetségek alközponti edzések:
Az edzésekre a tornákon kiválasztott legjobb teljesítményt nyújtott játékosokat és az edzőik által javasolt gyerekeket hívtam meg. Az edzéseken a Németh Antal által küldött szakmai anyagot végeztük a segítőimmel (Michna István; Dombay Zsolt; Egervári Zsolt; Szendrey Lajos). Az edzéseken 2-3 edzővel végeztük a szakmai munkát. A játékosok étel, ital pótlását szervezetten végrehajtottuk. 

Szakmai kapcsolattartás az OTP Bank Bozsik - program célkitűzéseinek eléréséért felelős szakemberekkel alközpontján belül:
1.    személyesen:
- az összes szövetség által szervezett programon részt vettünk (egyeztetések, tanévindító fesztivál, stb). Ezekre a programokra az alközpontban dolgozó összes szakembert elhívtunk.
- az őszi időszak elején programegyeztető értekezletet tartottunk az alközpontban az összes érintett részvételével.
2.    e-mailben:
-    folyamatosan tájékoztattuk az alközpontban dolgozó felkészítő edzőket, körzetvezetőket a programot érintő fejleményekről, az esetleges változásokról.
-    a programegyeztető értekezletről készült összefoglaló jegyzetet, valamint a szövetség felé elküldött eseménynaptárt minden érintettnek folyamatosan frissítve elküldtük.
-    a szövetségtől érkező információkat továbbítottuk az alközponton belüli összes szakembernek.
3.    telefonon:
-    amennyiben szükség volt rá, telefonon értesítettünk mindenkit a sürgős teendőkről, eseményekről, változásokról.

Áttekintés az OTP Bank Bozsik – program 2013 őszi időszakáról:
Az újjá szervezett Bozsik Programban egyesületünk is új, megtisztelő pozíciót kapott. A feladatunk tehát tőlünk is új impulzusokat és koncentrációt igényelt, mert egyrészről a szabálymódosításokat, a lebonyolítási követelményeket más aspektusokból kellett megközelítenünk, hiszen az alközponti teendőkkel is egyesületünket bízta meg a szövetség. A mögöttünk hagyott elmúlt őszi időszak precíz, megtervezett munkát követelt tőlünk. Több lett a teher, de az összehangolt munkának köszönhetően sikeres őszt zártunk. A tevékenységünket kicsit hátráltatták az MLSZ információs rendszerének problémái. Mindennek ellenére az mlsz.infot kíváló regisztrációs, információs rendszernek tartjuk. Az U7 fesztivál jellegű lebonyolítási rendszerét csak dicséret illeti. Az eleinte kétkedőket is a végére sikerült meggyőznünk a lebonyolítás kellemes hatásairól, hiszen a gyerekek negatívumoktól mentesen, kitűnő élményekkel, pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak! Az U13/12 két síkú (alközponti és kiemelt) rendszere lehetővé tette számunkra a magas szintű és a közép kategóriás részvételt. Ennek köszönhetően egy magasabb fordulatszámon pörgő eseménysorozat lett a kiemelt tornákból, melyeken a játékosaink mérhetően gyorsabb ritmust sajátítottak el. A másik ágon a nagyon „szorgalmas, de tehetségtelen” játékosaink is folyamatos játéklehetőséghez jutottak, így élményeik pozitívan gazdagodtak és egy új csapat alakult ki belőlük, amelyben az összetartozásuk megerősödött és ennek köszönhetően ma már örömmel járnak együtt focizni. 
Az alközponti feladatok végzésében nagy segítséget jelent, hogy a Dunakanyar Se edzői (Egervári Zsolt; Szíjj László) végzik a Bozsik intézményi Program körzetvezetői teendőit a Szentendre és a Dunakanyar körzetben. A kialakult működési modell, melyben az információk áramlása és a munkamegosztás jól illeszkednek egymáshoz, pontos, gyors, sikeres munkát eredményezett.

Javaslatok az OTP Bank Bozsik – program továbbfejlesztése érdekében:
Az U9-11-13 korosztályoknál vizsgálnunk kellene azt a szituációt, amikor a kapus hozza játékba a labdát. Ilyenkor ugyan is a letámadást jól alkalmazó, esetleg erősebb fizikumú, jobb játékos garnitúrával rendelkező csapatok, teljesen beszorítják az ellenfeleiket és nehezen, vagy egyáltalán nem alakul ki játék!


Szentendre, 2014. január 12.

                                                                                                                           Batári Csaba
                                                                                                                         alközpontvezető